EU musí podle Špidly udržet sociální model jako odpověď na krizi

"Evropský sociální model už přispěl k překonání mnoha evropských krizí. Je odpovědí rozumu na pošetilost moci," prohlásil český komisař Vladimír Špidla v přednášce pro nevládní organizaci The Lisbon Council, jejímž cílem je prosazovat konkurenceschopnost a výkonnost Evropské unie. Pozastavil se nad tím, že ve francouzské diskusi předcházející referendu o euroústavě nebyla evropská integrace poprvé ztotožněna s aktivním udržením tohoto sociálního modelu, ale s rizikem jeho oslabení. Poukázal na ošidnost tohoto pocitu - navržená smlouva obsahuje účinnější záruky sociálních práv než kterákoli její předchůdkyně. Špidla odmítl názor, že odvržení sociálního modelu by mohlo poskytnout nový podnět pro ekonomiku nebo zlepšit postavení EU na světovém trhu.