EU stojí na rozcestí, uvedl premiér Sobotka na Pekingské univerzitě

Český premiér Bohuslav Sobotka se během čtvrtého dne své oficiální cesty v Číně přesunul do Pekingu, kde se setkal s vedením Pekingské univerzity a před zaplněným sálem vystoupil s přednáškou na téma Aktuální výzvy spolupráce mezi Evropskou unií a Čínou. "Evropská unie dnes stojí na rozcestí," uvedl premiér hned na úvod proslovu, po kterém se setkal i s českými studenty, kteří v Pekingu studují. "Na jedné straně je sama existence Evropské unie, která zahrnuje dlouhodobou mírovou spolupráci dvaceti osmi rozdílných a samostatných členských států založenou na společných hodnotách, vzájemné solidaritě a respektu. Na druhé straně čelí toto společenství snad nejvážnějším výzvám ve své historii," prohlásil premiér Sobotka. "Integrační projekt dnes stojí na pomyslné křižovatce. Buď se my Evropané shodneme, že budeme i nadále pokračovat na cestě sjednocení, neboť se jasně ukazuje, že bez prohloubené spolupráce se v některých klíčových oblastech neobejdeme, nebo se začneme bát sami sebe, zastavíme se a budeme stagnovat," dodal. Český premiér zdůraznil, že témata jako energetika, vnitřní trh Evropské unie, včetně otázek digitalizace, modernizace průmyslu či vědy a výzkumu, migrační a azylová politika, s nimi související volný pohyb osob, a v neposlední řadě pak politika sousedství, mezinárodní obchod a obranná a bezpečnostní politika vyžadují jednoznačně větší míru integrity uvnitř nynější osmadvacítky.