Eurokomisař Špidla bije na poplach kvůli stárnutí populace

Evropa stárne a tento trend s sebou přináší spoustu nových, dosud neřešených problémů, výzev a nebezpečí. Za pár let se vedle stárnutí objeví nový jev, úbytek obyvatelstva. Pokud se něco nestane, začne se Evropa vylidňovat, se všemi důsledky pro její ekonomiku a pro život jejích obyvatel. Takovou perspektivu vykreslila Evropská komise v "zelené knize", kterou předložil komisař Vladimír Špidla. Jejím cílem je bít na poplach a vyvolat v celé EU širokou debatu, jak tomuto trendu čelit. Poznatky z ní shrne komise do "bílé knihy", jež bude už obsahovat návrhy pro legislativní a jiná opatření na úrovni Evropské unie.

Zelená kniha řeší převážně dva problémy. Prvním je nedostatečná porodnost - žádná země v EU nedosahuje dnes už normální míry reprodukce, zhruba 2,1 dítěte na jednu ženu. Na úplně nejnižší příčce (1,17 dítěte na ženu) se ocitla Česká republika, spolu s Kyprem, těsně pod Slovenskem. "Demograficky to znamená, že za jednu generaci, tedy za 26 let, bude v Česku o polovinu matek méně než dnes. Klesá to prudce. A je třeba si uvědomit, že společnost, která nemá děti, nemůže být v rovnováze a stabilitě," soudí Špidla. Druhý projev demografického vývoje, výrazné stárnutí, se projeví v tom, že ubude dětí a mládeže, přibude starších pracovníků a zejména pak starých a velmi starých lidí v důchodovém věku. Zatímco dnes je v EU zhruba 16 procent lidí ve věku nad 65 let, bude to v roce 2030 už 23 procent a v roce 2050 přes 30 procent. Podle Špidly tento vývoj vyvolá dalekosáhlé změny v systémech zdravotní a sociální péče, ale i v dalších oblastech, jako je urbanistika či veřejná doprava.