Evropská komise schválila český program podpory biopaliv

Evropská komise schválila prodloužení programu státní podpory biopaliv v České republice do konce roku 2020. Komise dospěla k závěru, že česká podpora určitých biopaliv na základě unijních pravidel bude sledovat cíle EU v oblastech energetiky a životního prostředí, aniž by narušila konkurenci na jednotném trhu. Prodloužení plánu daňového zvýhodňování biopaliv se týká období od 1. července 2015 do 31. prosince 2020, uvedla Evropská komise v prohlášení.