Firmy nesmí žádat za nelegální odběry energie přemrštěné částky

Soudy nesmí ve sporech mezi dodavateli elektřiny a jejími černými odběrateli stanovit těmto zákazníkům dodatečně k úhradě přemrštěné částky. Platba není sankcí, ale musí být jen náhradou vzniklé škody. Proto částka musí být přiměřená. Vyplývá to z verdiktu Ústavního soudu (ÚS). Ústavní soudci se zabývali případem muže z Kolínska, který měl společnosti ČEZ Distribuce za údajný nelegální odběr elektřiny na přelomu let 2010 až 2011 zaplatit bezmála 300.000 korun. Tato částka měla odpovídat jeho ročnímu odběru elektřiny. Ve skutečnosti je ale 300.000 korun osmi- až jedenáctinásobkem toho, co za roční odběr platí. "Tato částka je tedy silně přemrštěná a pokud ji dodavatel požaduje, měl by podložit důkazy, že elektřina v této ceně byla skutečně odebrána," řekla ČTK po vyhlášení nálezu soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. To ale firma neprokázala.