Graubner při mši na Velehradě vyzdvihl význam křesťanských hodnot

Na význam křesťanských hodnot v dnešní společnosti upozornil při poutní mši na Velehradě olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kritizoval současné poměry i málo ochoty k dobrovolné bezplatné službě či přijetí cizinců. Národní pouť byla součástí vrcholících letošních oslav příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. I přes tropické počasí bylo nádvoří baziliky, které se už před polednem proměnilo ve výheň, zcela zaplněno. Pořadatelé odhadli návštěvnost na 23.000 poutníků.

Mše se zúčastnili biskupové z celé země včetně kardinála Dominika Duky. "Je to největší pravidelná pouť v republice a hlavní oslava státního svátku slovanských věrozvěstů. Tady se symbolicky dotýkáme kořenů naší křesťanské kultury vyrostlé z přijetí evangelia," řekl ČTK Graubner. Na nádvoří baziliky se scházeli lidé na národní pouť od ranních hodin. Mnozí se na velehradské slavnosti vydali před několika dny i pěšky, jako například poutníci ze Svatého Kopečku u Olomouce.

Kolem 2000 návštěvníků přivítalo odpoledne na Cyrilometodějské pouti i Slovanské hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Zavítali sem pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan Graubner nebo brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po promítnutí dokumentárního filmu o dvou bratrech ze Soluně od Martina Žuchy následoval modlitební a duchovní program. Na něj navázala slavnostní mše.