Gross, Schröder a Zapatero vyzývají ke schválení ústavy EU

Předsedové vlád České republiky, Německa a Španělska Stanislav Gross, Gerhard Schröder a José Luis Zapatero vyzvali všechny Evropany ke schválení ústavy Evropské unie. Ve společném stanovisku, které zveřejnil francouzský list Le Monde napsali, že ústava "v sobě obsahuje pouze pokrok a neznamená žádný krok zpět" v budování Evropy. V sobotu článek otiskne i německý deník Frankfurter Rundschau. Premiéři, kteří zároveň vedou sociálnědemokratické strany ve svých zemích, v dokumentu uvádějí, že hodnoty zakotvené v ústavě tvoří i součást hodnot evropské sociální demokracie. Díky této ústavě bude podle nich EU účinnější, pevnější a demokratičtější.

Gross, Schröder a Zapatero ve výzvě zdůrazňují, že ústava tvoří pevný základ pro silnou a akceschopnou Evropskou unii, která se tak může lépe než kdykoli předtím zhostit své sociální odpovědnosti. Vyzdvihují, že ústava "nabízí možnost kodifikovat a dál rozvíjet sociální dimenzi Evropské unie", "výslovně zakotvuje roli sociálních partnerů" a "dává jakékoli skupině členských států možnost postupovat v oblasti sociálních práv rychleji". Označují ji za významný mezník i v tom smyslu, že jejím prostřednictvím vytvářejí staří i nové členové společně podmínky k tomu, aby byla rozšířená EU schopna rozhodování a byla politicky zvladatelná.