Historici sestavili knihu výtvarných projevů antisemitismu

Ústav dějin umění Akademie věd připravil publikaci o vizuálních projevech antisemitismu. Věnuje se těmto formám protižidovského smýšlení a jeho projevům ve střední Evropě od středověku po současnost. Kolektiv českých historiků knihu Obrazy nenávisti vnímá jako splátku dluhu. Téma vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu bylo dříve záměrně upozaďované, úzce souvisí s tabuizací židovských témat v období komunismu, uvedla v tiskové zprávě spolueditorka knihy Eva Janáčová. "Vizuální forma antisemitismu byla a je jedním z nejmocnějších prostředků probouzení a udržování nebezpečných rasových stereotypů a předsudků," dodává Janáčová. Kolektivní monografie přináší 11 studií. Na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům.