Antisemitských incidentů v Česku loni přibylo, bylo jich téměř 700. Většina se odehrála online

Foto: B_A, Pixabay / CC0

Celkem 694 antisemitských incidentů loni v Česku zaznamenala Federace židovských obcí. Vyplývá to z její výroční zprávy. Oproti roku 2018 vzrostl jejich počet na dvojnásobek. Většina se odehrála na internetu. Žádný případ fyzické agrese s antisemitským motivem nebyl zaznamenán.

Foto: B_A,  Pixabay / CC0

Nejčastěji se nenávistné projevy objevují na internetu. Články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře či diskusní příspěvky tvoří 95 procent všech zaznamenaných incidentů. Federace židovských obcí ale zdůrazňuje, že prudký nárůst antisemitských incidentů ve srovnání s rokem 2018 nemusí nutně znamenat dramatické zhoršení antisemitských nálad v Česku. Zlepšil se totiž podle ní monitoring těchto incidentů a nenávistných projevů.

Z analýzy obsahu projevů vyplynulo, že přes 80 procent registrovaných případů tvořila lživá, vulgární nebo stereotypní tvrzení o Židech.„Objevují se konspirační teorie o globálním židovském spiknutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládání světa, médií a všech důležitých společensko-ekonomických procesů včetně migračního toku,“ uvádí zpráva.

Trestní oznámení

Petr Papoušek,  foto: archiv Federace židovských obcí
Významný prostor pro šíření antisemitských příspěvků i nadále poskytovaly dezinformační weby, z nichž pochází přes 24 procent všech zaznamenaných incidentů.„Projevy antisemitismu se objevovaly již tradičně také na webových stránkách extrémně pravicových subjektů a v projevech aktivistů podporujících hnutí BDS (Bojkot, stažení investic a sankce),“ uvedla organizace.

V některých případech podává Federace židovských obcí trestní oznámení. Podle Papouška je situace složitější u extrémně pravicových konspiračních webových stránek, kdy je část z nich navíc registrovaná třeba v Rusku nebo Spojených státech.

„Tam se potom těžko nějakým způsobem dá něčeho právně dosáhnout, je to složitější. Ale my se snažíme na to upozorňovat především výroční zprávou, také samozřejmě spolupracujeme s policii, ministerstvem vnitra a také s nejvyšším státním zastupitelstvím.“

Násilné incidenty jsou ojedinělé

Zároveň připomíná, že násilné antisemitské incidenty v Česku jsou stále ojedinělé. V minulém roce podle ní nebyl zaznamenán ani jeden případ fyzické agrese s antisemitským motivem. V této souvislosti nicméně upozorňuje, že je třeba brát v potaz fakt, že oběti násilných činů incident často nenahlásí. Proto je vhodné přistupovat ke statistickým výstupům tohoto druhu s jistou mírou obezřetnosti, uvádí se ve zprávě.

Federace židovských obcí za loňský rok eviduje tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly. Ve výčtu incidentů se objevilo také šest případů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství.

Bezpečná země

Navzdory nárůstu počtu tuzemských antisemitských incidentů lze podle Federace židovských obcí Českou republiku i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, i ve srovnání s jinými evropskými státy.

„Když se podíváme kolem nás, tak například ve slovenském parlamentu sedí otevřeně neonacistická strana. Nebo když se podíváme i do Polska a dalších zemí, tak můžeme být rádi, že v České republice je ta situace jiná. A my jsme za to rádi,“řekl Českému rozhlasu předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek.

Přesto federace upozorňuje, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost projevům antisemitismu na internetu a sociálních sítích.