Federace: Antisemitismu v Česku přibývá, pro židovskou komunitu ale zůstává bezpečnou zemí

Počet antisemitských projevů v Česku již několik let roste. Za loňský rok Federace židovských obcí zaznamenala dvojnásobek oproti předešlému roku. Převážnou většinu z nich tvořily stejně jako v minulých letech projevy nenávisti na internetu. I přes závažnost některých závěrů představuje podle federace Česko pro židovskou komunitu bezpečnou zemi.

Federace židovských obcí v loňském roce zaznamenala 2227 antisemitských incidentů, v předchozím roce to bylo 1128. Trend skokového nárůstu počtu projevů antisemitismu, který pokračuje z předchozích období, federce označila přívlastkem dramatický.

„Ta zpráva není moc příjemná. Jde o stoprocentní nárůst oproti roku 2021. Na druhou stranu je ale třeba říct, že žádné přímo antisemitsky motivované násilí jsme v České republice nezaznamenali,“ uvedl předseda federace Petr Papoušek. Zároveň však podle něj platí, že ne všechny oběti, nebo ti, kteří se stali svědky motivovaného násilí, incidenty nahlásí.

Petr Papoušek | Foto: Martina Schneibergová,  Radio Prague International

Projevy nenávisti na internetu, tedy články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky, tvořily podle výroční zprávy 97 procent všech zaznamenaných antisemitských incidentů.

Podle odborníka Zbyňka Taranta z Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity lze v Česku nalézt zhruba 110 antisemitských webů, některé z nich mají návštěvnost srovnatelnou s běžnými zpravodajskými internetovými stránkami.

Podle Papouška se dlouhodobě dominantní platformou, na které se antisemitismus šíří, stávají sociální sítě. „Sociální sítě přispívají k nárůstu polarizace společnosti, a samozřejmě to do budoucna může být i problém, kdy se někdo zradikalizuje na internetu a potom zrealizuje reálný útok na lidi,“ naznačil Papoušek.

Nenávistné komentáře a verbální útoky založené na předsudcích podle něj vždy odrážejí celkovou atmosféru ve společnosti.

„Je to utvářeno a ovlivňováno místními a globálními geopolitickými událostmi i ekonomickými faktory. Patří mezi ně doznívající koronavirová pandemie, ruská agrese proti Ukrajině, včetně související ekonomické, energetické a surovinové krize, a v neposlední řadě i přetrvávající napětí na Blízkém východě v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu,“ uvádí zpráva.

Obraz společnosti

Podle Petra Papouška jsou antisemitské útoky hodnoceny i podle různých ideových základů, ze kterých vycházejí. Podle něj 35 ​​procent incidentů v roce 2022 způsobili pravicoví extremisté a 24 procent útoků pochází z dezinformačních platforem. U více než 30 procent útoků nebylo možné určit ideologické pozadí.

Tomáš Pojar | Foto:  Jana Přinosilová,  Český rozhlas

Bezpečnostní poradce premiéra Tomáš Pojar (ODS) při prezentaci zprávy Federace židovských obcí poznamenal, že je přesvědčen, že antisemitismus nebyl v této zemi nikdy vymýcen.

„Míra antisemitismu je jakýmsi celkovým obrazem naší společnosti. Je pravda, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí světa i Evropy. Svět je však nyní výrazně neklidnější, než byl zhruba před deseti lety."

„Vidíme nestabilitu n mnoha místech světa. Nedaleko od našich hranic probíhá útočná válka. Tato skutečnost se odráží i v nárůstu antisemitských incidentů u nás. K fyzickým útokům naštěstí nedošlo. Jako společnost musíme sledovat nebezpečné trendy. Doufám, že se ze shromážděných dat a příkladů poučíme,“ naznačil Tomáš Pojar, který byl také českým velvyslancem v Izraeli.

Foto: Martina Schneibergová,  Radio Prague International