Historické jádro Prahy je již 50 let památkovou rezervací

Historické jádro Prahy, které bylo vyhlášeno 21. července 1971 městskou památkovou rezervací, je se svou rozlohou 866 hektarů jednou z největších památkových zón na světě. Jedinečnost pražského centra uznalo v roce 1992 i UNESCO a zařadilo jej na seznam světového kulturního a přírodního dědictví lidstva.

Pražská památková rezervace zabírá prakticky celý střed Prahy, navíc ji obklopuje ochranné pásmo o celkové rozloze 8963 hektarů. Prolíná se tu celá řada slohů - od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po kubismus nebo funkcionalismus. Památková rezervace je v celosvětovém měřítku mimořádná, vedle své rozlohy a počtu památek hlavně zachovalostí celých stavebních souborů, ulic a náměstí. Je v ní více než 1300 památkově chráněných budov, z toho 28 národních kulturních památek, například Staroměstské náměstí s radnicí a Týnským chrámem, Pražský hrad nebo Karlův most.