Husinec si připomněl 600. výročí Husova úmrtí, přišly tisíce lidí

V Husinci na Prachaticku vyvrcholil čtyřdenní program připomínající 600. výročí upálení místního rodáka Jana Husa. Konala se ekumenická bohoslužba, k vidění byly ukázky života v 15. století, pokřtěn byl komiks vydaný k Husovu výročí. Bohatý program doplněný koncerty a divadlem se kromě Centra mistra Jana Husa odehrával na dalších dvou pódiích.

Ekumenická bohoslužba začala v modlitebně vedle Husova centra dvě hodiny před polednem. V Centru mistra Jana Husa pak následovalo divadelní představení o Husovi. Zněla tam středověká hudba a soubor Civitas Pragensis přibližoval život lidí v době husitských válek. Na náměstí byla vydražena výroční medaile s pořadovým číslem 600, za 4600 korun ji získal hrázný husinecké přehrady Bedřich Křivánek. Odpoledne byl tamtéž pokřtěn speciál komiksu Opráski sčeskí historje s podtitulem Zmikund vs. Huz.