Husitská církev připomněla rozhlasové vysílání ze svého kostela

Pietní akt v kostele Církve československé husitské v Praze na Vinohradech připomněl květnové dny roku 1945. Z Husova sboru tehdy během povstání vysílal rozhlas, protože jeho budova byla poškozena. Farář Arnošt Šimšík, pozdější biskup, dokázal projevit svou pastýřskou péči všem trpícím, zkoušeným a ohroženým Pražanům, zaznělo při vzpomínce během bohoslužby vedené biskupem Karlem Bicanem. Právě s Šimšíkovým vědomím a přispěním mohl Československý rozhlas v čase pražského povstání přenést své vysílání na jiné místo. Kazatel připomněl, že Šimšík to nedělal pro věhlas ani pro slávu, ale z lásky k člověku a s vědomím nutnosti pomoci tam, kde je to zapotřebí. Rozhlas vysílal z církevní budovy s kalichem na vysoké věži v dnešní Dykově ulici od 7. do 9. května 1945. Zněly odtamtud zprávy o postupu spojeneckých armád a volání o pomoc bojující Praze, zprávy o kapitulaci Německa i o osvobození metropole. Nejprve se vysílalo z kůru a ve chvíli obavy z možného napadení ze sklepa.