Husitská církev zvolí patriarchu možná až v roce 2007

Církev československá-husitská zvolí po rezignaci Jana Schwarze svého patriarchu, podle dostupných informací, možná až v řádném termínu v roce 2007. Jejím vedením byl zatím pověřen jeden z biskupů, Štěpán Klásek. Církev, v níž nastal v posledních měsících názorový a lidský rozkol, není však podle Schwarzových odpůrců v současnosti v krizi. Hradil naznačil, že pod jeho vedením církevní ústředí špatně hospodařilo. Ztráta se podle biskupa Karla Bicana vyčísluje na několik milionů korun, podle Hradila se tam však nekradlo. Věc je prý v šetření policie. Od roku 1990 zaznamenala tehdy čtvrtmilionová, kdysi dokonce milionová církev, další postupný propad počtu věřících. Hradil však nepovažuje 90.000 členů podle posledního sčítání lidu za reálné číslo. Pravdou je podle něj dvojnásobek. Také podle biskupa Bicana jsou statistická čísla nadějná. V církvi se ozývají hlasy, že by v budoucnu nemusela mít voleného patriarchu, ale že by se v nejvyšší správní funkci střídali biskupové jednotlivých diecézí.