Pokud má církev zůstat svatá, musí patriarcha Schwarz odejít

Patriarcha Jan Schwarz, foto:ČTK
0:00
/
0:00

V Církvi československé husitské nastal rozkol, jehož vyvrcholením byla rezignace patriarchy Jana Schwarze, člověka, který neváhal zveřejňovat své kritické postoje k dění v církvi, který zároveň dokázal svým osobním charisma pozitivně prezentovat církev před nejširší laickou veřejností. Jeho chování však biskupská ústřední rada nepřijala. Někteří členové husitské církve na Schwarzovu podporu drží hladovku, jiní hovoří o trestních oznámeních proti němu. K příčinám a vyústění krize v třetí největší české církvi se vrací následující příspěvek.

Patriarcha Jan Schwarz,  foto:ČTK
"Já ho kritizuju už třetí rok a těch důvodů je velké množství. V prvé řadě jsou to věci profesních selhání a potom i v té osobní rovině. Pan Schwarz v mnoha ohledech nenaplňuje tu představu patriarchy, tzn. toho nejvyššího představitele církve."

Co vám nevyhovuje?

"No každopádně mi nevyhovoval jeho mimomanželský vztah, protože církev mu odpustila, že byl potřetí ženat, ovšem on měl paralelní vztah a má ho stále, a hlavně, pan Schwarz lže. Jak vám médiím, tak lže mnohým věřícím. To musím takto nazvat tím slovíčkem, ne že záměrně nemluví pravdu, ale prostě lže."

Konkrétní příklady lži biskup pražské diecéze husitské církve Karel Bican neuvedl. Jeho osobní obinění jsou výsledkem dlouhodobého napětí mezi oběma duchovními. Vadí i Schwarzovo osobní charisma:

"No tak pravdou je, že pan Schwarz má určité schopnosti oslovit, i pomocí médií, veřejnost, ovšem to je právě to, co jsem mu také v osobních rozhovorech vyčítal, že on by každý z těch posluchačů musel projít tak na půl roku úřadem ústředím rady a být zaměstnán pod tímto člověkem, aby si udělal osobní úsudek, a to není možné. Osobní zkušenost má pouze několik desítek lidí, kteří také tam šli s nadšením, kteří ho také milovali a kteří odešli velice zklamáni jeho působením."

Bican Schwarze obviňuje z mnoha dalších věcí, například prý v době sbírky na pomoc lidem postižených povodněmi neoprávněně zadržoval na svém soukromém účtu cizí peníze. Schwarz to odmítá. Krize ale samozřejmě přesahuje spor dvou duchovních. Bývalému patriarchovi vadí způsob vedení církve, který se podle jeho názoru začíná podobat řízení podnikatelského grémia.

"Církev tady není od toho, aby nakládala s realitami, aby provozovala podnikání s nějakým majetkem. Církev je tady od toho, aby hlásala slovo boží a uváděla do života duchovní hodnoty. A jestliže z tohoto sejde, z jakéhokoliv důvodu, a začne zakládat společnosti s ručením omezeným, byť jí to zákon nezakazuje, tak je to podle mého názoru nemorální. Poněvadž tady za peníze daňových poplatníků se má konat nějaká činnost a v tom čase, kdy se nekoná, tak se provozuje činnost těch společností s ručením omezeným. Teď si představte, že se ty společnosti dostanou do nějakých finančních problémů. Třeba udělají desetimilionový dluh. Tak ho nezaplatí ta s.r.o. ale celá církev, která ani nevěděla, že to s.r.o. vzniklo. To jsou podstatné problémy."

Patriarcha rovněž letos televizi Nova řekl, že se v pražském kostele sv. Mikuláše "kupčí se svátostmi". Biskupové ho obvinili, že "medializuje nepodložené kauzy" a že svou církev diskredituje. Do zvolení nového patriarchy nyní církev povede biskup Štěpán Klásek. K problému uvedl:

Senátor Martin Mejstřík,  foto:ČTK
"Začalo to určitým obviněním v chrámu sv. Mikuláše, že se tam nehospodaří správně s finančními prostředky. Do chrámu sv. Mikuláše byla poslána revize. Pokud jde o finance, tak tam skutečně nezjistila žádné podstatné chyby. To jediné čeho se týkala potom i věroučná diskuse, je otázka vysluhování svátostí a k tomu dal i naukový výbor církve své rozhodnutí. Obvinění nebylo podložené v tom smyslu, jak bylo vzneseno, že tam přicházejí peníze neznámo odkud a neví se ani, kam potom jdou. Toto stanovisko nebylo podložené. A nebylo podložené ani v tom smyslu, že by se tam kšeftovalo se svátostmi."

Vy tedy předpokládáte, že i všechna další nařčení budou vyvrácena?

"Ano, já věřím, že všechna ta nařčení se ukážou jako nafouklé bubliny, které splasknou poté, co budou řádně prošetřeny."

Bývalý patriarcha Jan Schwarz musel během víkendu vyklidit svoji kancelář. Za celou událostí se ohlíží:

"Pokud církev má zůstat svatá, potom musí patriarcha Schwarz odejít, to jsem si uvědomil. A myslím, že tato teze je celkem logická. Ale obávám se, že budoucnost, a to poměrně blízká budoucnost, ukáže, že přenášení těchto problémů do osobní roviny je nešťastné."

Chápete rezignaci v polovině funkčního období jako prohru svých snah?

"Já jsem měl několik možností, kdy jsem se mohl dohodnout s biskupským sborem na nějakém modu vivendi, na způsobu soužití až do konce mého volebního období. Ale protože by to vůbec neřešilo tu podstatnou situaci této církve, tak se mi zdálo, že právě tím, že odmítnu podepsat mzdovou uzávěrku za rok 2004, která není v pořádku, že prostě otevřu do diskuse problematiku, která do té doby byla všem známá, ale jakoby pod hladinou, tak že tím vlastně donutím tu církev, aby se postavila k problémům čelem. Takže já jsem urychlil ty procesy, a ty jsou dnes nezastavitelné a budou se nějakým způsobem určitě řešit dál. Kdybych zůstal v té funkci, tak by bylo nutné, abych i nadále konzervoval ty záležitosti, a to se mi nechtělo."

Senátor Martin Mejstřík je členem Církve československé husitské. Přestože zdůrazňuje svoji nestrannost, Schwarzovo úsilí bylo podle něj v zásadě kladné.

"Nemyslím, že by role bratra patriarchy byla až tak negativní, za jakou je oficiálně vydávána. Myslím, že když nic jiného, vzal na sebe těžký úkol vyprovokovat v té náboženské obci a církvi debatu o problémech, které bezpochyby problémy jsou. Nejsou to jenom ty ekonomické a právní věci, ale i třeba budoucnost církve..."