Inspekce: Vhodné zázemí na učení doma má v Česku míň žáků než jinde

Vhodné zázemí na učení doma má podle České školní inspekce asi 90 procent patnáctiletých žáků v Česku. Je to o něco méně než v průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Svůj vlastní pokoj nemá přibližně třetina českých čtvrťáků. V Česku je v mezinárodním srovnání také míň žáků ve školách, které mají výkonné počítače a kvalifikovaný personál pro technickou podporu. Ve své aktuální analýze podmínek pro distanční výuku to uvedla Česká školní inspekce. Inspektoři v analýze vycházeli ze svého průzkumu mezi řediteli škol po přechodu na výuku na dálku loni na jaře a dalších zjištění ze začátku tohoto školního roku. Výsledky porovnali s mezinárodními průzkumy OECD a dalšími, jako jsou mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) nebo TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), která sledují znalosti žáků v různém věku.