Český vzdělávací systém

Školský systém je v České republice poměrně přehledný.

Děti mohou jít do školky od dvou let, ze zákona mají rodiče povinnost dát své dítě do školky nejpozději v pěti letech. Následuje povinná školní docházka, která zde trvá devět let. Základní škola je rozdělena na dva stupně, první stupeň tvoří prvních pět tříd a druhý pak další čtyři. Po prvním stupni se školáci mohou přihlásit na osmileté gymnázium. Po dokončení devítileté školní docházky mohou žáci přejít buď na čtyřleté gymnázium, různé oborové střední školy nebo učiliště, kde se učí řemeslům.

Gymnázia jsou buď všeobecná, nebo různě konkrétněji zaměřená, například přírodovědně, jazykově či humanitně. Gymnázium nebo střední škola jsou zakončeny maturitou, učiliště výučním listem. Žáci, kteří úspěšně složili maturitou, mohou ve studiu pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole.

Foto: Nikolaj Georgiev,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Studium na vysoké škole je rozděleno, s výjimkou například práv či medicíny, na bakalářské, magisterské a doktorské studium. Nejvíce studentů navštěvuje Univerzitu Karlovu, dále pak Masarykovu univerzitu v Brně, Univerzitu Palackého v Olomouci nebo ČVUT. Studium na státních vysokých školách je bezplatné. To platí i pro cizince, pokud studují v češtině. Výuka v angličtině je zpoplatněna. Mnoho českých studentů se účastí výměnného pobytu Erasmus. Existuje také systém uměleckých škol, obdoba středních škol jsou konzervatoře, po nich pak mohou studenti ve studiu pokračovat mj. na HAMU, JAMU apod. Ve vzdělávacím systému jsou samozřejmě zahrnuty i speciální školy pro mentálně či fyzicky postižené děti.

klíčová slova:
spustit audio

Související