Jan Jařab odchází z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva do Bruselu

Jan Jařab odchází z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva. Jařab ČTK řekl, že by se měl stát členem kabinetu Vladimíra Špidly, nastupujícího evropského komisaře pro zaměstnanost a sociální záležitosti. "Předpokládám, že se budu věnovat rovným příležitostem a zejména ochraně oslabených skupin, jako jsem činil ve funkci zmocněnce," uvedl. Jařab se již od roku 1992 angažoval v různých nevládních organizacích zabývajících se lidskými právy. V rámci Transnacionální radikální strany se účastnil kampaní za vytvoření mezinárodního soudního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, proti porušování lidských práv v Číně a Tibetu, proti trestu smrti ve světě a za rozvoj nerepresivních strategií proti drogám. Je jedním ze zakládajících členů Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST), v němž se zabýval sledováním rasisticky motivovaných trestných činů a jiných projevů rasismu a xenofobie. Rovněž je členem Českého helsinského výboru (ČHV).