Jihočeská univerzita připravuje společný obor s lineckými kolegy

Prvním přeshraničním oborem, který se bude studovat střídavě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Johanna Keplera v Linci, se zřejmě stane biologická chemie. Nabídku výuky obohatí pravděpodobně v roce 2007 a bude se přednášet v angličtině. Rektor Jihočeské univerzity Václav Bůžek uvedl, že každoročně by na tento obor mohlo být přijímáno 15 až 20 studentů. Cílem je podle něho nabídnout kvalitní studijní obor biologická chemie, který vyplní chybějící vzdělávací základnu v geografickém prostoru od Prahy na jih až po Vídeň. "Budeme se snažit, aby v roce 2007 mohli takto koncipovaný obor začít studovat první maturanti a maturantky," řekl rektor. Podle děkana biologické fakulty Libora Grubhoffera je snahou připravovaného oboru využít předností obou univerzitních center. "V Linci je to tradice kvalitních chemických disciplín a v Českých Budějovicích zkušenosti a tradice biologických oborů včetně molekulární biologie," uvedl.