Kniha postavená na příbězích představuje stopadesátiletou historii školy ve Vídni

Radek Vondráček (vlevo) převzal od Karla Hanzla knihu o historii české školy ve Vídni, foto: Zdeňka Kuchyňová

Stopadesátiletá historie české školy ve Vídni se ukrývá v knize, kterou v Praze představili krajané z Vídně. Knihu nedávno dostal ve Vídni i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který se byl ve škole podívat.

Karel Hanzl,  foto: Zdeňka Kuchyňová

Od starosty školského spolku Komenský ji v Praze převzal i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), který se s krajany ve Vídni několikrát setkal.

"Setkal jsem se s krajany ve Vídni opakovaně. Jednak jako předseda Poslanecké sněmovny a byl jsem tam i na pozvání. Zúčastnil jsem se volejbalového turnaje. Přivezl jsem si svoje družstvo z Kroměříže. Hráli jsme proti Sokolu Vídeň, Rakouské župě sokolské a dalším týmům, a vyhráli jsme."

Jubilejní kniha už dvakrát v historii školy vyšla, dodal Karel Hanzl, starosta školského spolku Komenský.

"Škola vydala jubilejní knihu dvakrát za dvou historii. Ta první vyšla v roce 1932. Bylo to k 60. jubileu založení spolku a druhá potom v roce 1952 k 80. jubileu. Kniha z roku 1932 byla velice obšírná a přesná, v roce 1952 to už byl jen takový smutný úryvek toho, co se s tím vším stalo po světové válce a byl to boj o existenci vůbec. Od té doby nic podobného neexistovalo."

Chceme se porovnávat se školami v Česku, a to se nám daří

Komenského škola na Sebastianplatz 3,  foto: GuentherZ,  Wikimedia Commons,  CC0

Nová kniha, která je postavená na příbězích lidí, vychází ke 150. výročí školy, které bude za dva roky, dodal Karel Hanzl.

"Kniha měla vyjít ke 140. jubileu, to se nestihlo. 150. jubileum máme až za dva roky. Škola jako jsme my nemůže být jen školou. Máme časopis, ročenku, to všechno je víceméně luxus. Pokud by se škrtaly peníze, tak to musíme zrušit jako první. Na druhou stranu je to důležitá prezentace uvnitř i navenek. Naše historie je náš reklamní materiál."

Kdo byli otcové zakladatelé české školy ve Vídni?

"V letech 1865 to byli většinou řemeslníci, kteří víceméně stavěli Vídeň. Vídeň uměla panovat, ale neuměla pracovat. Když se začala stavět, tak 95 procent truhlářů za monarchie byli Češi ve Vídni, 99 procent krejčí, obuvníci stoprocentně Češi."

Komenského gymnázium na Schützengasse 31,  foto: Peter Haas,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Říkal jste, že je kniha postavená na osobních příbězích.

"Já jsem celou řadu lidí z doby po válce znal. Zažili úžasně těžké periody. Teď jsem zrovna gratuloval k 90. narozeninám panu Harantovi, který je známou osobou nejen mezi Čechy ve Vídni, ale také v rakouském veřejném životě."

V jaké kondici je škola teď?

"Z nejtěžšího momentu jsme se vzpamatovali. Je třeba pracovat na tom, aby lidé věřili, že je to něco dobrého, co naučí další generaci češtinu, navíc musí být hrdi na to, že jsou Češi a musí jim být jasné, že pro to musí sami něco udělat. To jsou faktory, na kterých se dá dlouhodobě stavět a to se tam podařilo."

Máte děti od mateřské školky po gymnázium. Jak se projevil koronavirus?

Výuka v české škole ve Vídni,  zdroj: ČT

"Soukromá škola s právem veřejnosti musí být o chlup atraktivnější než okolí. Byli jsme připraveni od prvního dne, aniž jsme to věděli, na dálkové vyučování. Stačil nám týden, abychom harmonizovali všechny programy, takže od obecné školy až po maturitu se nám to podařilo na jedničku zvládnout."

Česká škola ve Vídni je soukromá. Jak je financovaná? Přispívá ČR?

"Český stát, když vezmu těch třicet roků, přispíval nepravidelně. Ta škola byla před rokem 1989 i za monarchie nějakou formou podporována. Toto všechno skončilo. Poslední podporu jsme dostali myslím v roce 1991. A pak to byly dvě stavební podpory. Teď se mi zdá, že se to trochu lepší. My máme roční rozpočet na provoz 2,5 miliónu euro. Byl bych rád, kdyby se podařilo deset nebo patnáct procent z toho získat z prostředků ČR."

Foto: Marie Lebedová

Kolik platí žáci školné?

"Na obecné škole, kde je celodenní vyučování se platí 220 euro měsíčně."

Slyšela jsem, že nechcete zvyšovat školné.

"Nechceme být elitní školou. To by bylo proti tomu, proč ta škola byla založena, tedy české dítě do české školy. Na té základní idei by se nemělo nic měnit. To radši ušetříme někde jinde, než na dětech."

Vaše škola také začala spolupracovat s Českou školou bez hranic.

"My jsme se pokoušeli o to, abychom byli 1:1 uznáváni jako škola České republiky. Jelikož ale neexistuje žádný jiný program než Škola bez hranic, který nám neodpovídá, tak se pod tím aspektem u nás podporuje české vyučování. Nejsme porovnatelní. My se chceme porovnávat s regulérními školami ČR, chceme vyučovat v této kvalitě. A to se nám daří."