Spolek Marjánka sdružuje Čechy a Slováky ve Vídni

Taneční vystoupení spolku Marjánka

Spolková činnost Čechů žijících ve Vídni má dlouhou tradici. Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka je však docela mladý.

Členové spolku Marjánka,  Martina Canova třetí zleva | Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Marjánka je česko-slovenský folklorní soubor, který vznikl ve Vídni v roce 2011. Vznik zájmového kroužku pro děti z mateřské a obecné školy Školského spolku Komenský tehdy iniciovaly dvě maminky. Jednou z nich byla Martina Canová:

„Byl to spontánní nápad můj a paní Apolin. Chtěly jsme, aby děti víc zpívaly a tancovaly, a chtěly jsme jim předávat naše tradice. Zpočátku jsme netušily, jestli bude vůbec zájem, kolik dětí se přihlásí. Po půlroce bylo jasné, že zájem je veliký.“

Činnost spolku Marjánka | Foto: Spolek Marjánka

První rok se do Marjánky zapsalo 16 dětí. V následujících letech dětí přibývalo a přidali se i dospělí. V roce 2019 byl založen Taneční, hudební a jazykový spolek Marjánka: „Spolek má 26 členů. Děti ovšem členy být nemohou, ty se pouze účastní našich aktivit. Před pandemií jsme měli 100 aktivních účastníků, “ dodává Canová.

Předávání jazyka a tradice

Členy souboru jsou převážně Češi a Slováci žijící ve Vídni. Ale nejen oni. V souboru tančí a zpívá třeba i rakouský pár manželů Buschbacherových. Gudrun Buschbacher:

Foto:  Spolek Marjánka

„Do spolku chodím, abych poznala český folklór a zdokonalila své znalosti češtiny. Dozvěděla jsem se o něm díky dceři, která chodila do třídy se synem paní Canové. S manželem jsme členy od roku 2017.“

Gudrun se začala učit česky z osobních důvodů:

„Tři roky jsme bydleli blízko hranic a velice často jezdili do Česka. A jednou jsme si řekli, že dokud se nenaučíme jazyk, není to ono. Studium jazyka pak přerostlo v lásku k české kultuře a k Česku vůbec. Proto jsme se také rozhodli dát své děti do české školky a školy.“

Foto:  Spolek Marjánka

Svého rozhodnutí Gudrun Buschbacher nikdy nelitovala:

„Rozhodně ne. Obávali jsme se, jestli se nás děti jednou nezeptají, jak jsme jim to mohli udělat, protože jsme s nimi provedli určitý experiment. Starší dcera, která letos maturovala, je nám za to vděčná, z čehož mám velkou radost. Sama uznává, jak jí to rozšířilo obzory. Od začátku mohla nasávat dvojjazyčnost a žít mezi dvěma jazyky.“

Jak dětský kroužek, tak soubor dospělých se pravidelně prezentuje na akcích Školského spolku Komenský. Mají za sebou už i vystoupení na scénách v Česku a na Slovensku. Od roku 2017 doprovázejí tanečníky i vlastní hudebníci. Navíc soubor spolupracuje se dvěma choreografkami, říká vedoucí Martina Canova:

Foto:  Spolek Marjánka

„Vymýšlejí všechny choreografie. Jedná se o stylizovaný folklór, nikoliv autentické tance, jak by si asi přáli etnologové. Ale nás to tak baví.“

Tanečníci vystupují ve speciálních krojích, dodává Martina Canova:

„Protože naši členové pocházejí z nejrůznějších koutů Česka a Slovenska, nemůžeme převzít kroje jednoho regionu. Proto jsme si navrhli a nechali ušít vlastní, marjánkovské kroje.“

Gudrun Buschbacher popisuje, jak soubor funguje:

Foto:  Spolek Marjánka

„Letošní rok byl v důsledku pandemie samozřejmě nepříznivý, ale normálně se jednou týdně scházíme na hodinách tance s úžasnou učitelkou. Učíme se různé tance a také zpíváme. To je pro mě velká výzva, protože většina ostatních členů písně zná a okamžitě rozumí všem textům. Ale právě to propojení se mi moc líbí.“

Folklór i společenské tance

Zájem o folklór však není v Marjánce nezbytností. Spolek nabízí i další aktivity. Od roku 2019 zde funguje taneční klub, kde se vyučují společenské tance.

Foto:  Spolek Marjánka

Koncem června se spolek po koronavirové přestávce znovu začal probouzet k životu. Členové se začali setkávat v parku vídeňského Prateru, aby navázali přerušené kontakty a společně si zatancovali.

Gudrun Buschbacher zdůrazňuje, proč je činnost spolku důležitá a smysluplná:

„Když člověk žije v cizí zemi, je velmi těžké uchovat si mateřský jazyk a předat ho i dětem. Životopisy migrantů ukazují, že to funguje po jednu generaci, ale v další generaci už je to obtížné. Proto je zapotřebí skupinových aktivit, které nabízejí příležitost jazyk procvičovat a používat. Když mateřštinou mluvíte pouze v rodině, brzy se vytratí.“

Foto: Spolek Marjánka

A co je pro členky souboru nejdůležitější? Lidová hudba, tanec, nebo spíše setkávání?

„Setkávání. Společné trávený čas však potřebuje obsah.  A tanec a zpěv jsou jako náplň ideální“, říkají Gudrun Buschbacher a Martina Canova.

klíčové slovo: