Čtyři generace vídeňských Čechů a Slováků oslavily v Prátru jubileum Školského spolku Komenský

Rok 2022 byl vyhlášen jubilejním rokem vídeňských Čechů a Slováků. Impulsem se stalo 150. výročí založení Školského spolku Komenský, který v rakouské metropoli provozuje vzdělávací instituce se zaměřením na češtinu a slovenštinu.

Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

„Naše škola Komenského za císaře pána se narodila, česká matka, Vídeňačka, svým dětem ji prosadila…,“ zpívá se ve školní hymně. V podání žáků ze školního sboru a orchestru i dalších hostů zazněla na oslavě 150. výročí založení Školského spolku Komenský koncem září ve vídeňském Prátru. Pozvání přijalo na 800 hostů, mezi nimi i rakouský spolkový prezident Alexander van der Bellen:

„Děkuji všem, kdo se zasazují o etnické skupiny a jejich komunity. Vaše úsilí přispívá k udržování mostu mezi námi sousedy a jeho využití pro dobrou věc. Děkujeme vám a přejeme mnoho úspěchů v příštích 150 letech.“

Češi byli v Rakousku jako etnická skupina uznáni v roce 1976

Rakouský prezident Alexander van der Bellen | Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Kořeny Čechů ve Vídni sahají do 19. století. Jako etnická skupina v Rakousku byli uznáni roce 1976. „Autochtonní etnické skupiny, chorvatská, slovenská, slovinská, česká, maďarská a romská, jsou i se svým svébytným jazykem a svou kulturou důležitou součástí rakouské identity. A my musíme dělat vše pro to, abychom je zachovali a podporovali,“ zdůraznil Van der Bellen.

Ve svém vystoupení připomněl i projevy o ochraně národnostních menšin, které krátce předtím přednesl na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Zmínil, že za zásadní považuje uchování mateřského jazyka, a připomněl, že Spolek Komenského pečuje o české vzdělávání a reprezentaci Čechů ve Vídni již od roku 1872:

Komenského škola,  budova na adrese Schützengasse 31 ve Vídni | Foto: Peter Haas,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

„Za uplynulých 150 let prošly touto školou desítky tisíc žáků, mezi nimi i bývalý ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg, kterého dobře znám, matka bývalého prezidenta Václava Havla nebo Ferdinand Lacina, jeden z nejlepších ministrů financí Rakouské republiky vůbec.“

Po ustavení spolku trvalo ještě dvacet let, než mohla být otevřena první škola. Dnes Spolek Komenského provozuje mateřskou školu, obecnou školu a osmiletou gymnázium ve 3. vídeňském okrsku.

Starosta Hanzl: Rodiče dokáží ocenit kvalitu školy

Karel Hanzl promlouvá k přítomným | Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Na shromáždění v Prátru promluvil jeho starosta, Karel Hanzl:

„Mezi přítomnými jsou zastoupeny čtyři generace Čechů a Slováků žijících v Rakousku. Čtyři generace, které spojuje škola Komenského. A před těmito čtyřmi generacemi si můžeme připomenout další čtyři generace, které 1872 spolek založily a prošly s ním dvě světové války. Podporovala je především střední třída obchodníků a řemeslníků, kteří v průběhu 150leté historie dokázali spolek několikrát ubránit před zánikem. Naposledy před 30 lety.

Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Máme za sebou 150 let neustálého shánění finančních prostředků na straně jedné a přesvědčování a motivování rodičů, aby posílali své děti právě do této školy, na straně druhé. A to vše v obrovské konkurenci velkoměsta, jako je Vídeň. Musíme se stále snažit, abychom mezi srovnatelnými školami byli nejlepší. A protože nebylo a není možné to vždy ufinancovat, vybíráme již 30 let školné. Navzdory této obrovské překážce jsme dosáhli vynikajícího nárůstu počtu dětí, což dokládá, že rodiče dokáží ocenit kvalitu, kterou vy, milí učitelé, milí vychovatelé a zaměstnanci a členové spolku, nabízíte.“

Český velvyslanec Jiří Šitler | Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Z České republiky přicestoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Jiří Nantl, který ocenil především obrovské nasazení členů spolku. Český velvyslanec ve Vídni Jiří Šitler nastoupil do funkce teprve před několika týdny. I on byl jedním z hostů:

„Za pouhých šest týdnů svého pobytu ve Vídni jsem měl možnost poznat, jak plná života česká menšina a její spolky jsou. Myslím, že je trefné, co zmínil pan prezident ve svém projevu, totiž že vídeňští Češi jsou součástí rakouské identity. Přeji vašemu spolku mnoho dalších desetiletí či dokonce staletí českého školství ve Vídni a těším se na naši spolupráci naše setkávání.“

Rodina Kolaříků provozuje restauraci více než sto let

Foto: Markéta Kachlíková,  Radio Prague International

Oslava se konala v restauraci Schweizerhaus, kterou již více než 100 let provozuje rodina Kolaříků. Předseda Vídeňského zemského sněmu Ernst Woller ji ve svém projevu označil jako „neoficiální české velvyslanectví ve Vídni“. Po projevech a hudbě všechny přítomné očekával slavnostní oběd.

Setkání bylo jedním z vrcholů Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků. V jeho rámci se od začátku roku uskutečnilo již téměř třicet kulturních, sportovních, náboženských a společenských akcí, mimo jiné bohoslužby v kostele svatého Štěpána ve Vídni a v katedrále svatého Víta v Praze, slavnostní oběd na vídeňské radnici či akademie na závěr školního roku na scéně v Prátru.