Kardinál Vlk: Svatováclavská tradice symbolizuje státnost

Svatováclavská tradice je symbolem kontinuity české státnosti. Před jezdeckou sochou světce na pražském Václavském náměstí to v pondělí řekl kardinál a primas české katolické církve Miloslav Vlk. Spolu se zástupci magistrátu tam v předvečer svátku svatého Václava položil věnec. Slavnostnímu aktu přihlíželo několik desítek Pražanů. "Svatý Václave, vévodo české země," je napsáno na stuze. Vlk připomněl, že i protestantští duchovní představitelé, kteří kult světců neuznávali, v době pobělohorské svatého Václava ctili. Pro posledního biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského byl Václav, zavražděný družiníky svého bratra Boleslava, například předchůdcem mučedníků za boží pravdu.

Kardinál citoval i meziválečného českého historika Josefa Pekaře, který napsal, že vůdčí myšlenkou svatováclavské úcty "je posvěcení všeho, co je cítění národnímu nejdražší nebo co je v životě státu českého nejdůležitější - jde o posvěcení patriotismu". Připomněl i tezi prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, že se národy udržují idejemi, ze kterých vznikly. Současná česká společnost podle Vlka postrádá ideové a hodnotové dědictví. Připomíná jí to věta "Dědictví otců zachovej nám, Pane" ze svatováclavského chorálu, který byl až do 19. století národní hymnou, uvedl kardinál.