Kinského právník zpochybnil nestrannost soudů v kauze Kinský

Právní zástupce Františka Oldřicha Kinského před okresním soudem v Ústí nad Orlicí zpochybnil nestrannost českých soudů při projednávání žalob, kterými se jeho klient domáhá majetku konfiskovaného na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. V projednávaném sporu o zámek v Chocni podal ve čtvrtek námitku podjatosti soudkyně. To samé chce uplatnit i v dalších kauzách, které vede v ČR. Zároveň hodlá požádat Evropský soudní dvůr o stanovisko, zda je možné přenést soudní spory z ČR do jiného státu EU.