Kinský chce zpět zámek v Heřmanově Městci

Chrudimský soud ve čtvrtek řešil další z více než 50 žalob, kterými se František Oldřich Kinský domáhá rodového majetku na Chrudimsku. Má rozhodnout o tom, kdo je vlastníkem zámku v Heřmanově Městci. V současné době v zámku žije téměř 170 seniorů, neboť zde od roku 1952 sídlí domov důchodců hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že Kinský chce žalobu rozšířit o některé pozemky přiléhající k zámku, soudkyně případ odročila. Zámek v Heřmanově Městci rodina vlastnila až do roku 1945, kdy byl spolu s dalším majetkem Kinských podle Benešových dekretů zkonfiskován. Pražský magistrát odmítá Kinského žalobu s tím, že majetek byl řádně znárodněn. Opírá se přitom mimo jiné o výměr hlavního města Prahy, který dokládá konfiskaci paláce na Staroměstském náměstí. Právní zástupce Kinského však věrohodnost tohoto výměru zpochybňuje a chce vyčkat na znalecký posudek, který by potvrdil jeho pravost. Rozhodnutí o konfiskaci navíc podle něj nebylo pravomocné, neboť nebylo Kinskému ani jeho poručníkovi doručeno. Kinský podal u chrudimského soudu 54 žalob na určení vlastnictví. Mezi žalovanými jsou například Lesy ČR a další instituce spravující majetek státu a obcí, podnikatelské subjekty a soukromé osoby. Soud zatím rozhodl v deseti žalobách. S výjimkou jedné je zamítl. Rozsudky zatím nejsou pravomocné.