Klaus odmítl slepé srovnávání násilí Čechů na Němcích se zločiny nacistů

Prezident Václav Klaus se ve středu ve svém projevu při jedné ze vzpomínkových akcí na události spojené s datem 17. listopadu pozastavil nad nepatřičným srovnáváním násilí, jehož se Češi dopustili na Němcích s nacistickým terorem. "Jsem již delší dobu frustrován z narůstající asymetrie - v médiích i v politickém diskursu - mezi pozorností věnovanou událostem před zahájením II. světové války, událostem v jejím průběhu a událostem po jejím skončení," připomněl Klaus. Prezident se pozastavil nad tím, že je opomíjena časová posloupnost a kauzální příčinnost obou událostí. "Jsem frustrován ze ztráty chápání proporcí a hloubky tragičnosti těchto událostí," dodal prezident s tím, že tato frustrace bude patrně dále narůstat. Podle Klause nemohou být Češi pyšní na incidenty hnané principem kolektivní viny, nesmí se však zároveň ztratit pojem o proporcích. "Domnívám se totiž, že se součet všech poválečných neobhajitelných a ničemu dobrému neprospívajících činů, ke kterým došlo na našem území, svým rozsahem nemůže ani zdaleka vyrovnat tomu, co se v předcházejících letech každou hodinu dělo v koncentračních táborech, ve věznicích, na válečných bojištích a v nacisty okupovaných oblastech," připomněl prezident.

Autor: Jan Hloch