Muzeum chce dokázat, že dějiny německy mluvících obyvatel českých zemí jsou „naše“ a ne „jejich“

Blanka Mouralová

V roce 2012 bude v České republice otevřeno první muzeum dějin a kultury německy mluvících obyvatel v českých zemích. Muzeum bude sídlit v Ústí nad Labem, městě, které je po staletí spjato právě s silnou komunitou německy mluvících obyvatel.

První stálou expozici věnovanou dějinám a kultuře Němců v českých zemích připravuje obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum. Její ředitelka Blanka Mouralová uvedla, že Němce budou identifikovat podle jazyka:

" To znamená, že je to muzeum o německy mluvících obyvatelích českých zemí. Nehledáme žádnou jinou definici, pokrevní nebo jakoukoli jinou. Chceme být moderním muzeem, které se už k takovým otázkám tímto způsobem nevrací. Definujeme Němce přes jazyk, čímž také vždycky dostáváme otázku, jestli tím pádem do koncepce muzea patří i německy mluvící Židé, jestli tam patří i např. mnozí čeští obrozenci, kteří část svého díla psali a publikovali v němčině. Odpověď je ano, vodítkem je jazyk."

Muzeum vzniká mimo jiné také díky městu Ústí nad Labem, Evropské unii nebo Česko-německému fondu budoucnosti.

Expozice zachytí dějiny Němců v českých zemích od 13. století. Blanka Mouralová prozradila, co uvidí návštěvníci v některých místnostech.

"Třetí z těchto místností, která je ohraničená lety 1933, 1938 až 1945 a 1947, je z politického hlediska klíčová místnost, ve které pokrýváme jak témata nastupujícího nacistického teroru ve třicátých letech, tak druhou světovou válku, protektorát, holocaust a pak téma poválečných událostí a násilného odsnu Němců. Jsou to témata, která jsou záměrně v jedné místnosti, protože spolu souvisejí, i když mají různou politickou váhu."

Milena Bartlová,  foto: www.ct24.cz
Historička umění Milena Bartlová z vědecké rady Collegia Bohemica doplnila:

"Lze říci, že se budeme snažit ukázat, že dějiny a kultura německy mluvících obyvatel českých zemí jsou ´naše´ dějiny, ne ´jejich´. To je myslím úkol velice potřebný. Úkol překonávat stereotypy dodává muzeu také napínavost. Budeme se snažit, aby to návštěvník mohl zažívat, protože přepokládáme, že velká většina návštěvníků z obou stran hranice bude objevovat věci, které netušili, které jim nikdy nikdo neřekl anebo objevovat prostě věci, na které je nikdy nenapadlo se ptát."

Plánovaná expozice bude sídlit v rekonstruované budově spolu s Muzeem města Ústí nad Labem. A lákat chce nejen svým tématem, ale zajímavými exponáty, mezi předměty ze skla, kovu či starými tisky by se měla objevit třeba také krabice se slavným Schichtovým mýdlem z jelenem.