Klaus podepsal tři nové zákony, mj. o způsobilosti lékařů

Prezident Václav Klaus v pátek podepsal novelu o odborné způsobilosti zdravotníků, která snižuje nároky na jejich trestnou bezúhonnost. Svým podpisem stvrdil také novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, díky níž těžcí diabetici dostanou více kontrolních proužků k měření cukru. V platnost nyní může vstoupit také novela zákona o státní sociální podpoře, vycházející vstříc lidem, kteří mají podnikání jako vedlejší zdroj příjmu. Lékaři a zdravotníci budou moci pracovat v oboru, i pokud spáchají trestný čin nijak nesouvisející s jejich povoláním. Bezúhonnými by měli být i ti, jejichž trest byl z evidence rejstříku trestů vymazán. Dosud nesměli své povolání vykonávat ani tehdy, když byli odsouzeni například za způsobení dopravní nehody. Zákaz výkonu povolání by měl nově postihnout jen ty zdravotníky, kteří byli odsouzeni za zanedbání péče o pacienta.