Knihovna nabízí putovní kolekci německé literatury

Zajímavé tituly z putovní kolekce německých knih si mohou zapůjčit čtenáři krajské knihovny v Karlových varech. Rozsáhlý soubor 48 svazků získala knihovna do konce roku bezplatně od Goethova institutu v Praze. Pokud budou mít lidé o půjčování literatury v německém originále zájem, může být termín zapůjčení kolekce ještě prodloužen. Karlovarská knihovna předpokládá, že by tato spolupráce mohla pokračovat i v budoucnu. Goethův institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu a koordinuje práci institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. V ČR spolupracuje s řadou dalších institucí a organizací na podporu německé kultury a jazyka. Knihovnám například zprostředkovává aktuální informace ze všech oblastí kulturního, společenského a politického života v Německu. Všem, kteří se zajímají o Německo nebo vyučují němčinu, nabízí také velký výběr knih, časopisů a elektronických medií.