Jaká je budoucnost krajanských knihoven? Odpověď bude hledat online konference

Češi v zahraničí chystají Mezinárodní konferenci krajanských knihoven. Bude se konat online v neděli 27. března.

Ilustrační foto: Devran Topallar,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Konference, kterou pořádá Česká asociace, chce poukázat na důležitost krajanských knihoven jako pojítka krajanské komunity s českou kulturou a literaturou. Předzvěstí konference bylo vyhlášení speciální ceny pro počin krajanských knihoven.

Každá krajanská knihovna má svou specifickou situaci, ať již se jedná o prostory, knihovní fond nebo vybavení knihovny. Často se však potýkají s podobnými překážkami.

Ustojí knihovny celosvětový trend úpadku čtenářství?

Ilustrační foto: Perfecto_Capucine,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Konference bude hledat odpovědi na řadu otázek. Jak jsou krajanské knihovny v zahraničí provozovány, v jakých jsou prostorách? Jak funguje půjčování knih, a kdo se o ně stará? Jak mohou ustát celosvětový trend úpadku čtenářství? Je digitalizace jejich nepřítelem nebo naopak cestou k moderní knihovně, která je čtenářům blízko? Jaká je budoucnost krajanských knihoven a kroky nutné k jejich dlouhodobé udržitelnosti?

Jednotlivé části konference budou zaměřené na společné problémy, citlivá místa a specifickou problematiku krajanských knihoven, které vyplynou z dotazníkového šetření napříč krajanskými knihovnami.

Konference nezapomene ani na příklady dobré praxe krajanských knihoven v zahraničí, školních nebo menších knihoven v ČR. Na workshopech zazní i praktické rady vedení knihoven, financování jejich organizace a zajištění obnovy knihovního fondu.

Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Lenka Kanellia
klíčové slovo: