Křišťálový relikviář sv. Zdislavy pro papeže je hotov

Křišťálový relikviář svaté Zdislavy vyrobili pro papeže skláři společnosti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova. Unikátní schránku s ostatkem české světice a patronky Libereckého kraje předají papeži v listopadu, do té doby zůstane její podoba utajená. Při dnešní slavnostní bohoslužbě, kterou v Křišťálovém chrámu v Kunraticích sloužil papežský nuncius Charles Daniel Balvo, ji sice mohli návštěvníci vidět, ale skrytou pod závojem.

"Relikviář je čestným darem České biskupské konference a křesťanů Čech, Moravy a Slezska svatému otci, papeži Františkovi," řekl manažer sklárny David Sobotka. Schránka má podobu monstrance, která ve svém středu nese drobnou kůstku světice jako by zatavenou v křišťálu. Relikviář vyrobili s čirého hutně tvarovaného skla a pracoval na ní majitel sklárny Jiří Pačinek se svým týmem zhruba dva týdny. Stejný čas pak díly strávily v dílně rytce Arno Čančíka.

Podle Dalimilovy kroniky Zdislava proslula svým milosrdenstvím, dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem. Stala se léčitelkou nemocných, ochránkyní chudých a opuštěných, zejména v dobách válečných nepokojů. Zdislava zemřela mladá, v roce 1252, pohřbena je v barokní bazilice v Jablonném v Podještědí. Blahořečena byla v Římě roku 1907. V roce 1995 ji pak papež Jan Pavel II. v Olomouci prohlásil za svatou a o pět let později ji vyhlásil patronkou rodiny.