Kvůli úsporám hrozí rušení dalších poboček Českých center

Kvůli úsporám hrozí rušení některých dalších poboček Českých center, která v zahraničí propagují zemi a její kulturu. Pro příští rok totiž dostanou o deset procent méně peněz než v roce letošním. Na nadcházející rok předběžně počítají s 80 miliony korun, ovšem tato částka nemusí být konečná. "Je možné, že by mohla být ve finále i nižší. S ohledem na výši příspěvku na příští rok nemůžeme vyloučit ani případné rušení některých zahraničních poboček Českých center," řekl ČTK mluvčí center Jiří Rosenkranz. Podle něj není vyloučeno také propouštění zaměstnanců a snižování mezd. Letos v březnu již skončilo centrum v Drážďanech. V současnosti funguje 24 poboček v 21 zemích světa na třech kontinentech. Mimoevropská centra jsou v USA, Japonsku, Argentině a Izraeli. Posláním center je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v kultuře, vzdělávání, obchodu a turismu a spoluvytvářet tak image České republiky jako moderní a dynamické země. Centra spadají pod ministerstvo zahraničí.