Lesníci ve Východním Krušnohoří vytipovali 250 hektarů, které zůstanou bez zásahu

Lesníci v biologicky cenném Východním Krušnohoří vytipovali 250 hektarů porostu, které zůstanou zcela bez zásahu člověka. Do roku 2025 Lesy ČR označí v celé zemi 40.000 starých odumírajících tzv. biotopových stromů, aby byl v lesích zachován prostor pro hmyz, houby a další mikroorganismy. V lesní správě Litvínov to bude do konce října 30 stromů v každém z 16 revírů. Cílem je chránit a podpořit biologickou rozmanitost porostů starších 120 let. O nových principech tzv. aktivního lesnického managementu novináře informoval generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. První bezzásahovou zónu o velikosti 0,2 hektaru Lesy ČR vyhlásily nedaleko Oseka na Teplicku. "Nebude se tady vůbec zasahovat, i když jsme v hospodářském lese," řekl Šafařík. Podle něj je cílem ochránit krušnohorské bučiny. Vytipovaných 250 hektarů by mělo být označeno do konce příštího roku a v horizontu dalších dvou let přibyde ještě 150 hektarů.