Lesy ČR vyhlásily tendry na těžbu v lesích v roce 2011

Státní podnik Lesy České republiky vyhlásil jednoroční tendry na práce ve státních lesích v roce 2011. Hlavním kritériem pro výběr vítěze má být nabídnutá cena. Novinářům to řekl Svatopluk Sýkora, generální ředitel firmy, které patří polovina lesů v zemi. Hodnotu roční zakázky odhaduje zhruba na 2,5 miliardy korun. Původní obří víceletý tendr v hodnotě 16 miliard korun, který kritizovali politici, ekologové, lesníci a výhrady k němu měl i antimonopolní úřad, Lesy ČR zrušily v polovině letošního května. Podnik v letošním roce také aktualizuje střednědobou i dlouhodobou koncepci těžby tak, aby bylo možné včas připravit a vyhlásit novou zakázku na lesní práce s účinností od 1. ledna 2012. Chybějící dlouhodobou koncepci v minulosti kritizovala stavovská sdružení v oboru. Jednoroční tendry se ve 108 lesnických celcích uskuteční již podle čerstvě zpřísněného zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten vylučuje z účasti ve veřejných soutěžích firmy s akciemi na majitele. Lesnické firmy koupí od státu dřevo a budou ho samy dále zpracovávat a obchodovat s ním. Vítězové tendrů budou muset minimálně pětinu objemu vytěžené dřevní hmoty nabídnout na tuzemský veřejný trh se dřevem.