Letošní svatováclavské slavnosti ozvláštní film v Rudolfinu

Tradiční svatováclavské slavnosti spojené s každoroční poutí do Staré Boleslavi budou letos ozvláštněny nezvyklou filmovou projekcí ve Dvořákově síni Rudolfina. V úterý 28. září ve 20:00 se tam odehraje obnovená premiéra 80 let starého němého velkofilmu Svatý Václav, doprovázená Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Jana Kučery. Pořad odvysílá v přímém přenosu Česká televize. "Kult svatého Václava spojuje náboženské a společenské dějiny českých zemí," řekl pražský arcibiskup Dominik Duka. "V postavě sv. Václava vidíme určitý ideál křesťanského panovníka, který vychází z principu vládnou znamená sloužit a respektovat základní principy lásky a úcty k druhému," dodal Dominik Duka. "Hraný film Svatý Václav je v dějinách české kinematografie určitou raritou," řekl muzikolog Viktor Velek, který pro potřeby obnovené premiéry bádal o filmu v archivech. Rozpočet filmu dosáhl na svou dobu astronomické výše, hrály v něm české i zahraniční hvězdy, šily se tisíce kostýmů, vyráběly dobově věrné kulisy. Jako první film v českých zemích získal Svatý Václav státní podporu.