Liga proti rakovině cílí letos osvětu na nádory prsu u žen a mužů

Rakovina prsu u žen a mužů je tématem letošních osvětových akcí Ligy proti rakovině. Zaměřuje se na ni také Světový den boje proti rakovině 4. února, řekla novinářům předsedkyně ligy onkoložka Michaela Fridrichová. Připomněla, že v evropské populaci jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění s výskytem 63 nových případů na 100.000 žen. V Česku je výskyt proti průměru dvojnásobný. U mužů se většina nádorů prsu váže na některý ze známých geneticky podmíněných syndromů. "Přes mnohé informační kampaně a možnosti screeningu stále mezi námi jsou ženy, které nemoc zanedbají i v případě jasných příznaků," řekla Fridrichová. Liga se proto bude věnovat osvětě na čtvrtečním sympoziu pro veřejnost. Další akce budou následovat po celý rok, včetně informační kampaně při květnové veřejné sbírce.