Mezinárodní svaz architektů letos ocení historika architektury Vladimíra Šlapetu

Historik Vladimír Šlapeta získal ocenění od Mezinárodního svazu architektů. Svaz cenu Jeana Tschumiho uděluje jednou za tři roky, vyhlášení letošního ročníku se bude konat na začátku července v Kodani. Současně se Šlapetou získala stejné ocenění také dánská architektka Anna Bein. Šestasedmdesátiletého Šlapetu na cenu nominovala rada Obce architektů za architektonické psaní a kritiku. Historik architektury je také uznávaný pro svůj mimořádný přínos jako učitel a děkan fakult architektury VUT v Brně a ČVUT v Praze, kde byl rovněž prorektorem. O udělení ceny ČTK informovala Obec architektů. Vladimír Šlapeta vystudoval v roce 1972 architekturu na pražské ČVUT, pracoval jako vedoucí architektonického archivu Národního technického muzea. Zabýval se moderní architekturou a urbanismem ve 20. století. Za komunismu měl zakázáno publikovat vědecké studie pod svým jménem. Jeho strýc v roce 1969 emigrovat do Německa a jeho otec pracující v Berlíně byl pod politickým drobnohledem. Šlapetovy publikace se těšily velké oblibě v zahraničí, v Česku se jeho jméno stalo uznávaným po sametové revoluci, uvedla Obec architektů.