MF očekává letos schodek rozpočtu 70 miliard Kč

Ministerstvo financí očekává, že schodek letošního rozpočtu bude 70 miliard korun. Vyplývá to ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2016. Schválený rozpočet počítá letos se schodkem 100 miliard korun, příští rok se 70 miliardami korun. "Pro rok 2015 se předpokládá, že hotovostní schodek státního rozpočtu nepřekročí výši 70 miliard korun, což je o 30 miliard korun Kč nižší očekávaná skutečnost, než činí schodek rozpočtovaný," uvedlo MF v dokumentu. V roce 2017 by měl schodek klesnout na 60 miliard korun a v roce 2018 jej MF plánuje na 50 miliard korun. Tyto údaje ovšem vyplývají ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a ministerstvo financí je může změnit.