Ministerstvo vnitra rozpustilo mladé komunisty

r_2100x1400_radio_praha.png

Už za měsíc se možná mladí čeští komunisté nebudou moci sdružovat v Komunistickém svazu mládeže. Rozhodlo o tom ministerstvo vnitra. Věc ale není tak jednoduchá. Od pondělí, kdy KSM obdržel oznámení s tímto verdiktem, běží třicetidenní lhůta na případné podání žaloby proti rozhodnutí ministerstva. A do doby, než soud rozhodne, může občanské sdružení dál existovat. Zatím si tedy obě strany sporu mohou brousit argumenty.

Podle ministerstva vnitra se Komunistický svaz mládeže odmítl vzdát úsilí o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků, což je v rozporu s demokratickými principy, uvedla mluvčí resortu Marie Masaříková:

"Tato pasáž podle ministerstva vnitra je v rozporu s Ústavou České republiky a v rozporu s Listinou práv a svobod. A protože občanské sdružení vykonává tedy činnost, která je v rozporu s ústavou, tak podle zákona o sdružování je ministerstvo vnitra povinno vydat rozhodnutí o rozpuštění tohoto občanského sdružení."

Předseda Komunistického svazu mládeže Milan Krajča s tímto výkladem ministerstva vnitra nesouhlasí a už teď je jasné, že jeho organizace bude záležitost řešit soudní cestou.

"Naše organizace toto rozpuštění a ty důvody, které k němu vedly, odmítá. KSM nikdy žádný zákon neporušilo a to rozpuštění ze strany ministerstva vnitra vnímá jako politický akt. Hodláme toto rozhodnutí ministerstva vnitra napadnout u soudu."

Václav Henych z ministerstva vnitra ale odmítá slova o politickém aktu:

"Ministerstvo vnitra registruje 65 tisíc sdružení. To znamená, ministerstvo vnitra samo neprovádí žádnou kontrolu nebo shánění podkladů, které by směřovaly ke kontrole činnosti jednotlivých sdružení. Vždycky je to na základě návrhu či podání. To podání může být ze strany buď policie nebo právnické či fyzické osoby a nezřídka to bývá i na základě podání nespokojené části členů určitého spolku nebo sdružení."

Podle Henycha tedy byl dán podnět a ministerstvo posléze rozhodlo na základě odborné analýzy.

"Tady podstatné pro nás je to, co vyplývá ze zákona o sdružování. A tady je důležité, že my bychom měli, pokud se o tom dozvíme, což tento případ byl, prověřit, zda skutečně plánovaná činnost nebo program jsou či nejsou v rozporu s příslušnými právními předpisy. V tomto případě ministerstvo vnitra celou věc prověřilo, získalo podklady, vyžádalo si odborné posudky a na základě nich potom v dané věci rozhodlo."

Komunistickou mládež podpořil místopředseda KSČM Václav Exner. Podle jeho názoru jde o vážný útok na demokratická práva, především na právo shromažďovací a na svobodu názoru. V citlivé předvolební době ale nezní hlas komunistické strany jednotně. Další z místopředsedů, Jiří Dolejš, byl opatrnější a prohlásil, že pozice komunistické mládeže je zahleděná víc do minulosti, než do budoucnosti. On sám prý v létě upozorňoval, že "komsomol má zásadní rozpor s programem KSČM," jejíž program se hlásí k pluralitě vlastnictví a rovné soutěži všech jeho forem. Přitom sporná věta ve stanovách Komunistického svazu mládeže o zrušení soukromého vlastnictví je už výsledkem určitého zmírnění tónu. Až do letošního března tam původně byla ještě ostřejší formulace o revolučním svržení kapitalismu.

Podle mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková je rozpuštění občanského sdružení naprosto krajním rozhodnutím, ke kterému úřad přistupuje jen zcela výjimečně, kde ale měří všem stejným metrem. Například před čtyřmi lety shodně rozhodlo u krajně pravicového sdružení Republikánská mládež.