Ministerstvo zemědělství chce výrazně snížit počet svých úřadů

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce v nadcházejících třech letech postupně sloučit bezmála dvě desítky úřadů ve svém resortu do dvou nových subjektů. Úspory plynoucí z těchto změn dosáhnou stovek milionů a vyžádají si řadu legislativních úprav. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS). Nový Národní úřad pro bezpečnost potravin pod sebe zahrne Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařskou správu, Českou plemenářskou inspekci, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, osm státních veterinárních ústavů a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Pozemkové úřady, Pozemkový fond ČR, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a Ústav pro hospodářskou úpravu lesa budou pak sloučeny v další novou organizaci s názvem Národní pozemkový úřad.