Mladá matematička z Plzně míří mezi významné světové vědce

Mezi významné vědce míří mladá docentka plzeňské Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Gabriela Holubová. Za každou svou práci až dosud získala národní nebo mezinárodní ocenění, letos jí bylo uděleno jako jedné ze tří žen v ČR prestižní stipendium pro mladé vědkyně. Pětatřicetiletá matematička a matka dvou dětí z Plzně se věnuje čisté matematice. Jejím oborem je matematická analýza, řekla ČTK. Holubová letos získala jedno ze tří stipendií, které uděluje mladým ženám ve vědě společnost L'Oréal za podpory Akademie věd a UNESCO. Prestižní soutěž s názvem For Women In Science ve světě existuje od roku 1998 a stipendia se udělují v 60 zemích. V ČR to bylo letos počtvrté, přihlásilo se 52 mladých vědkyň. Podmínkou byl věk do 35 let, práce v oblasti přírodních věd a minimálně titul Ph.D.

O stipendium se plzeňská matematička hlásila s prací Fučíkovo spektrum a systémy se skákajícími nelinearitami. "Fučíkovo spektrum je celosvětově používaný termín moderní matematické analýzy pojmenovaný po českém matematikovi Svatoplukovi Fučíkovi. Úzce souvisí s vlastnostmi systémů s takzvanými skákajícími nebo též asymetrickými nelinearitami," řekla. Skákající nelinearitu lze podle ní nalézt u řady aplikací, mezi nejznámější však patří kmitavé chování visutých mostů. "Matematické modelování těchto systémů a studium jejich nelineárního chování bylo inspirováno zřícením mostu Tacoma Narrows Bridge, ke kterému došlo v roce 1941," uvedla. Na počátku výzkumu s kolegy studovali různé zjednodušené modely visutých mostů a částečně se jim podařilo zodpovědět na otázky, za jakých podmínek jsou oscilace mostu v jistém smyslu "malé a stabilní" a za jakých "nebezpečné". "Náš současný výzkum se neomezuje jen na systémy podobné zmíněným visutým mostům. Snažíme se pracovat v maximální obecnosti, aby bylo možné aplikovat naše teoretické výsledky i v jiných odvětvích například fyzice, biologii, ekonomii a podobně," dodala.

Autor: Peter Gabaľ