Modely matematiků plzeňské univerzity pomohou předvídat povodně

Matematický model proudění a rozlévání říčních toků, který bude umět velmi rychle a přesně předvídat povodně, dokončuje katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity. ČTK to řekl šéf výzkumného týmu docent Marek Brandner. "V případě záplav bude možné přesně stanovit, kdy dojde v lokalitě k zatopení konkrétních míst," dodal. Podle těchto informací budou moci krizové štáby stanovit priority evakuace sídel. Budou vědět, kde voda udeří dříve a jaká místa budou více postižena. Z poznatků a výpočtů mohou obce sestavovat územní plány kolem řek. Přesně zjistí, jaký může mít zakřivení toku nebo stavba objektu na břehu vliv na průtok a rozliv. Modely dokážou také velmi přesně popsat chování vody při protržení hráze přehrady.