Vysoké školy čeká reforma

Karolinum
0:00
/
0:00

Vysoké školy v Česku čeká reforma. Vláda chce reformovat nejen vysoké školství, ale také oblast vědy a výzkumu. Prioritou bude kvalita škol i vzdělání, nikoliv kvantita. Některé vysoké školy tak možná zaniknou.

Josef Dobeš,  foto: ČTK
Reforma vysokého školství je jedním z pěti klíčových úkolů vlády. Podle ministra školství Josefa Dobeše se v roce 2011 znovelizuje vysokoškolský zákon, připraven bude i zákon o finanční podpoře studentů. Prosazení kvality už například naznačuje úkol, který dal akreditační komisi. Ta musí prověřit kvalitu všech doktorandských programů.

"Já vnímám poměrně přebujelou síť škol, poměrně kritický demografický vývoj, co se týče studentů a nedobře nastavené financování. Změna financování nutně povede k integraci a zeštíhlení sítě vysokých škol. To jsou nutné kroky a jen ty povedou k posílení kvality,"uvedl ministr Dobeš. Ministerstvo chce také rozdat 25 miliard Kč na 30 vědeckovýzkumných center v příštím roce. Tato infrastruktura do budoucích let bude stát minimálně sedm miliard korun. Při zahájení akademického roku v Plzni ministr Dobeš také vyslal vzkaz, že v Česku možná v budoucnu zaniknou některé vysoké školy. Stát potřebuje šetřit - a musí se prý dlouhodobě soustředit jen na užší síť kvalitních univerzit. Také podle rektora Karlovy univerzity Václava Hampla je důležité soustředit finance na menší počet dobrých vysokých škol.

"To postupně přinese takové změny, které tuto situaci pomohou řešit. Jestli to ve výsledku může vést i k zániku nějakých škol, to si myslím, že je z mého pohledu v tuto chvíli dosti předčasná úvaha."

Rozpočty všech 26 českých veřejných vysokých škol mají být příští roky kráceny o 2,3 miliardy korun. Krácení peněz by měly z větší části kompenzovat takzvané rozvojové projekty. Na ně by mělo být v roce 2011 v rozpočtu ministerstva školství více než 2 miliardy korun. Tyto peníze půjdou z valné části na vzdělávání, řekl rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša. Například jeho univerzita musí kvůli vládním škrtům ušetřit zhruba 85 milionů korun. Zřejmě zruší některé obory a navíc propustí desítky lidí, uvedl rektor Průša.Jan Horejc
"Západočeská univerzita tak jako ostatní vysoké školy je v očekávání škrtů, takže musíme pohlédnout do počtu našich zaměstnanců, počtu studijních oborů, protože některé jsou natolik nákladné, že už dále s nimi počítat nemůžeme."

Prorektor ZČU Jan Horejc dodal, že každá fakulta musí dělat vědu a spolupracovat s podniky a institucemi. Pokud se chtějí živit jen vzděláváním, tak ji mohou zavřít. Dodal, že v ČR je sice ještě nižší procento vysokoškoláků než v EU, ale měly by se lépe oborově profilovat. Zaměstnavatelé i rodiče studentů by měli také více respektovat kvalitní bakalářské programy, které jsou v praxi někdy lepší než magisterské.

Snížení rozpočtu veřejných vysokých škol, které chystá vláda, kritizovali sociální demokraté. Návrh rozpočtu podle nich školám oproti letošku ubírá více než dvě miliardy korun. To by podle ČSSD vedlo k "devastaci" vysokých škol, které jsou prý už nyní podfinancované.