Muzeum Mladoboleslavska vystaví vzácné židovské exponáty

Muzeum Mladoboleslavska připravuje ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze na boleslavském hradě výstavu o židovských tradicích a zvycích na Mladoboleslavsku s vzácnými exponáty. Výstava bude otevřena od 24. června do 1. listopadu, sdělil ČTK ředitel muzea Luděk Beneš. Exponáty jsou zapůjčeny z Židovského muzea v Praze a z dalších muzeí a institucí. "Expozice bude sestávat z velmi vzácných a cenných exponátů, jejichž historie je z hlediska regionu vskutku ojedinělá. Mladá Boleslav byla totiž v minulosti jediným místem v českých zemích, kde na sklonku 19. století vzniklo obecní židovské muzeum," uvedl Luděk Beneš.