Rabi Löw – legenda i skutečnost ožívá na výstavě Cesta života

Foto: ČTK

Pověst o tom, že kdysi žil v českých zemích rabi Löw, který vytvořil z hlíny golema, zná snad každý Čech. Rabi Löw je ale tak významnou osobností, že si pozornost zaslouží nejen díky bájnému golemovi. Jeho dobu, život a dílo připomíná výstava Cesta života, která byla tento týden otevřena v Praze.

Leo Pavlát,  foto: ČTK
Výstava má dvě hlavní části, první se věnuje rabi Löwovi jako historické osobnosti, druhá jeho odkazu a legendám. Ředitel pražského Židovského muzea Leo Pavlát uvedl: "Na počátek září připadá 400 let od úmrtí rabiho Löwa, hebrejsky Jehuda Leva ben Becalel, v židovském světě je známý též jako Maharal, podle svého akronymu. Ta osobnost Maharala je natolik významná nebo jedinečná, že bylo zřejmé, že naše instituce k tomuto výročí chce a musí připravit zvláštní výstavu."

Protože je v českém prostředí rabi Löw známý především jako stvořitel golema, je dobré si připomenout, že byl především významným židovským myslitelem a pedagogem, jehož dílo nachází ohlas i v dnešní době.

Foto: ČTK
Výstavu uspořádalo Židovské muzeum spolu se Správou Pražského hradu, návštěvník si na ní může prohlédnout na 200 předmětů, knih včetně spisů rabiho Löwa a archiválií, které většinou pocházejí ze sbírek židovského muzea. Seznámí se také se židovským ghettem Maharalově době. Starou židovskou čtvrť je možné si prohlédnout také trojrozměrně prostřednictvím digitalizovaného Langweilova plánu Prahy.

"Ta výstava přináší řadu nových odborných poznatků a naopak koriguje některé staré. Samozřejmě není možno vynechat ani toho legendárního Maharala, jak nachází odraz v díle četných umělců a ani toho golema."

Foto: ČTK
Jeden z kurátorů výstavy Arno Pařík popsal některé exponáty: "Tohle se už vztahuje ke vzpomínce na rabiho Löwa, k tomu, jak je rabi Löw v Praze a židovském světě vzpomínán a hodnocen. Tady je např. pokladnička, kde je vyobrazen jeho náhrobek. On mě tu pověst pořád, tady jsou např. maskýry, to jsou vzpomínkové motlitby na významné osobnosti, které se zasloužily o obec. Tady na té pravé straně je modlitba za rabi Löwa, která je každoročně o výročí jeho úmrtí čtena v synagoze."

K výstavě byla také vydána obsáhlá publikace, která není jen pouhým katalogem k výstavě, připomněl Leo Pavlát: "Je to mnohem více než katalog, je v české a anglické verzi. Přináší statě významných judaistů, kunsthistoriků, které přinášejí nový pohled na rabiho Löwa. Je to i nesmírně výpravná knížka."

Výstava Cesta života s podtitule Rabi Löw kol. 1525 - 1609 je k vidění do 8. listopadu v Císařské konírně Pražského hradu.