Muzeum potřebuje na obnovu Slovenské strely několik milionů korun

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici potřebuje získat na obnovu nové národní kulturní památky, železničního motorového vozu Slovenská strela, několik milionů korun. Ředitel muzea Lumír Kaválek sice přivítal, že se stal vlak letos v únoru unikátní národní památkou, ale na druhou stranu mu přibyly starosti, jak finance na její renovaci zajistí. Chtěl by ji znovu zpřístupnit veřejnosti, protože je v České republice jako vlak jedinou technickou movitou památkou podobného typu.

V současné době stojí historický motorový vůz, který už před válkou dosahoval provozní rychlosti až 130 kilometrů za hodinu a byl světovou raritou, pod přístřeškem před tatrováckým muzeem. Návštěvníkům přístupný není. Náklady na celkovou renovaci si chce muzeum nechat vyčíslit v nejbližší době specializovanou firmou na obnovy historických vlaků. Slovenskou strelu vyrobili v závodě Ringhoffer-Tatra v Kopřivnici v roce 1936. Podle původních plánů mohla po kolejích uhánět až 130kilometrovou rychlostí. Ale už při zkouškách jela rychlostí ještě o 18 kilometrů vyšší. Vlak s výrazným aerodynamickým čelem, který zvládl vzdálenost mezi Prahou a Bratislavou v předválečných letech za čtyři hodiny 18 minut. "Pro srovnání, dneska zajede pendolino trať mezi Prahou a Bratislavou za tři hodiny 56 minut, tedy jenom o 22 minut rychleji," podotkla kurátorka muzea Lucie Kempná. Slovenská strela byla přiřazena do depa v Bratislavě, proto nese slovenský název. Ve voze už tehdy byly podobné vymoženosti jako topení, bufet nebo kuchyňka.