Muzeum romské kultury vydalo první svazek vzpomínek Romů a Sintů

Muzeum romské kultury vydalo knihu vzpomínek Romů a Sintů na první republiku a protektorát. První ze dvou plánovaných svazků zahrnuje vzpomínky a rodinné fotografie pamětníků doplněné o teoretické kapitoly. Kniha nazvaná …to jsou těžké vzpomínky doplňuje dříve natočený dokumentární film a vydané hudební CD. O knize ČTK informovala mluvčí muzea Bohdana Kuzmová Křepinská. "Myšlenka na vznik knihy je velmi stará, již v době, kdy jsme vyráběli stejnojmenný film, který vznikl v roce 2002, jsme věděli, že vedle hudebního CD chceme do budoucna i knihu se vzpomínkami," uvedla autorka knihy a ředitelka muzea Jana Horváthová. Výsledná publikace má po několikaleté práci téměř 800 stran. Součástí jsou autentické výpovědi, které odkazují na počátek pozdější genocidy Romů a Sintů.