MZe chce zpřísnit hospodaření na erozí ohrožených půdách

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zpřísnit podmínky hospodaření na erozí ohrožených půdách. Připravované nařízení vlády má rozšířit platnost takzvaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (známých pod názvem GAEC) i na mírně erozně ohrožené půdy. Erozí je ohrožena téměř polovina orné půdy v zemi. Novela má zabránit dalšímu masivnímu smývání ornice a zhoršování kvality půdního fondu a vod, uvedlo dnes MZe v tiskové zprávě. Podle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) eroze ohrožuje 44,62 procenta z celkové rozlohy orné půdy v Česku. "Půda je vyčerpatelný, nenahraditelný a jen velice pomalu se obnovující přírodní zdroj. Je základem udržitelného zemědělského hospodaření a jako s takovou by se s ní mělo zacházet," uvedl dnes ministr zemědělství Ivan Fuksa.