Na českých řekách v zimě žijí desítky druhů vodního ptactva

Milovníci ptactva v Česku a celé Evropě se v sobotu vydali k řekám, potokům a rybníkům, aby se pokusili sečíst ptáci, kteří u nich žijí. V celé Evropě ornitologové sčítají vodní ptáky vždy v polovině ledna již od roku 1967. V dosavadní historii sčítání bylo na území České republiky zaznamenáno celkově 80 druhů vodních ptáků. "Při posledním celostátním sčítání v lednu 2004 bylo ve 479 lokalitách zjištěno celkem 134.663 exemplářů 50 druhů ptáků," informovala tajemnice České společnosti ornitologické Lucie Hošková. Nejpočetnějším druhem v Česku je kachna divoká. Za kachnami se umístil u rybářů neoblíbený kormorán velký. Následuje lyska černá, polák chocholačka a racek chechtavý. Ze vzácných a ohrožených druhů vodních ptáků pozorovali při loňském lednovém sčítání ornitologové mimo jiné kormorány malé, bukače velké, labutě, bernešky bělolící, ostralky štíhlé, lžičáky pestré či poláky malé.