Zpráva o stavu životního prostředí v Česku: Ubývá orné půdy i polních ptáků

V Česku stále ubývá polí i volné krajiny na úkor nových budov a silnic. Rozloha zastavěné plochy meziročně vzrostla o 410 hektarů. Vyplývá to ze zprávy o stavu životního prostředí za rok 2020, kterou pro ministerstvo životního prostředí zpracovala agentura Cenia. Podle ní také v Česku dlouhodobě klesá počet běžných druhů ptáků.

Zpráva o životním prostředí za minulý rok pozitivně hodnotí dlouhodobé zlepšování kvality ovzduší nebo vod. Uvádí, že mezi lety 2019 až 2020 v důsledku pandemie poklesly emise znečišťujících látek a skleníkových plynů i u dopravy. Loni také nebyla v Česku vyhlášena žádná smogová situace. Naopak neuspokojivý stav podle dokumentu vykazuje ekologická stabilita krajiny a také biologická rozmanitost.

Problémem podle zprávy zůstává například rozsáhlé ubývání zemědělské půdy kvůli erozi. Vodní eroze ohrožuje více než polovinu zemědělské půdy, větrnou erozí je pak ohrožena necelá čtvrtina zemědělské půdy.

Anna Hubáčková | Foto: Martin Vlček,  Senát Parlamentu ČR,  Wikimedia Commons,  CC BY 3.0

Nová vláda v koaličním prohlášení uvádí, že by chtěla v erozně ohrožených oblastech omezit půdní bloky z 30 na 10 hektarů. Kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL Českému rozhlasu řekla, že plánuje protierozní vyhlášku zpřísnit a posílit spolupráci s rezortem zemědělství.

„Budu dobře poslouchat ministerstvo zemědělství, jestli oni najdou způsob podpory, který samozřejmě vidím v dotačních programech pro zemědělce, kteří půjdou tímto směrem. To znamená zmenšit půdní bloky, notabene pokud by to bylo ještě s bonusem navíc i v principu ekologického zemědělství,“ vysvětlila.

Podle koaličního programu by se do roku 2030 měla čtvrtina zemědělské půdy přesunout do režimu ekologického zemědělství. „A pak chceme ještě podpořit budování různých biopásů, větrolamů a podobně pro zpestření krajiny ve výši 10 procent orné půdy,“ doplnila Hubáčková.

Podle zprávy ovlivňuje stav životního prostředí v republice čím dál víc i změna klimatu.  Martin Rexa z ekologické organizace Hnutí Duha upozorňuje, že se problémy ještě víc prohloubí. „Nedaří se dělat dostatečně silná politická rozhodnutí, která by ty trendy zvrátila. Některé kroky se dělají, ale jsou často polovičaté a podle nás nedostačující,“ řekl Českému rozhlasu.

Biologická rozmanitost 

Koroptev polní | Foto: Marek Szczepanek,  Wikimedia Commons,  CC BY 3.0

Co se týče biologické rozmanitosti, podle zprávy se v Česku dlouhodobě zhoršuje. Kvůli intenzifikaci zemědělství z českých polí zmizela za 40 let až třetina ptáků.

„Došlo ke snížení početnosti některých známých druhů, jako jsou koroptev polní, čejka chocholatá, linduška luční či konipas luční, a to až na zlomek výchozího stavu. A situace se nezlepšuje,“ uvádí zpráva. Podle ní pokles zaznamenal i počet lesních druhů ptáků, i když menší. Jejich populace byla vloni o zhruba 15 procent nižší než před 40 lety.

Co se týče stavu druhů rostlin, živočichů a hub, zpráva upozorňuje, že velký podíl ohrožených druhů lze nalézt mezi plazy, rybami a mihulemi, ptáky, denními motýly a listorohými brouky.

„To ukazuje na hlavní problémy v české krajině, kterými jsou velké množství nevhodně upravených vodních toků, na mnoha místech nedostatečná, byť stále se zlepšující kvalita vod, a také celková uniformita mnoha míst české krajiny. Velké množství ohrožených druhů rostlin a živočichů se vyskytuje v pohraničních oblastech Česka, kde se nachází řada chráněných území, a v panonské oblasti (jižní Morava),“ uvádí zpráva.

Ze zprávy o stavu životního prostředí za rok 2020 také například vyplývá, že se v Česku zhoršuje světelné znečištění. Na téměř celém území republiky už je umělé osvětlení.